•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    2 người bạn thân tổ chức một chuyến đi suối nước nóng với bạn trai của họ, và Yuka gặp Yudzuru, người ngay lập tức có cảm tình sâu sắc với cô. Anh ta bất chấp việc cô sắp kết hôn và bạn gái của anh ta đang ở bên cạnh và tấn công trực diện để chinh phục cô.
    [ X ]
    [ X ]